Så blir du medlem

Så blir du medlem

  1. Fyll i din medlemsansökan nedan.
  2. Betala in medlemsinsatsen på 3.000 kr (8.000 kr för juridisk person/företag), samt 500 kr per eventuell tillkommande förare i samma hushåll, till Stockholm bilpools plusgirokonto 478 46 10-0.
  3. Din ansökan behandlas av styrelsen så snart insatsen är inbetald. Insatsen återfås om du eventuellt inte blir beviljad medlemskap. Styrelsen fattar beslut om din ansökan inom ca två veckor (under sommaren kan det ta något längre tid) och skickar ut en bekräftelse på om du blivit medlem eller ej.