Ofta kortare resor i tjänsten?

Kapa bilkostnaderna.
Slipp dyra leasingkontrakt. Drivmedel, skatt, trängselavgift, däckbyte, service, försäkring och alla andra bilkostnader ingår. Bilpool är också en långsiktigare lösning än att åka taxi eller betala ut milersättning till anställda.
God tillgång till billig bil.
Bilar finns i olika storlekar och är placerade runtom stan. Företagens behov styr bilinköpen och bilarnas placering. Bilarna är oftast lediga på dagtid då våra privat-medlemmar mestadels kör på kvällar och helger. Våra bilar är max fyra år gamla. Företagsmedlemmar är undantagna ordinarie arbetsplikt.
För miljöns skull.
En bil kan aldrig vara miljövänlig, men ju färre bilar som rullar på våra gator, desto gladare blir naturen.

Kostnader

Medlemsinsats
Företaget betalar en insats på 8 000 kr (inkl moms). Insatsen återfås vid utträde.
Månadsavgift
Månadsavgiften är 150 kr/mån (inkl. moms).
Bokningsavgift
20 kr per bokning.
Minimitiden för varje bokning är 2 timmar.
Kilometerkostnad + Timkostnad
Beror på vilken bil du bokar.

Se aktuell avgiftslista »