Bokningsregler

  • Minsta debiteringstid för en bokning är 2 timmar.
  • En bokning får vara max 3 veckor lång.
  • En medlem får ha max 5 innestående bokningar som infaller på lördagar, söndagar och helgdagar, sammanräknade med bokningar som infaller under perioden 15 juni till 15 augusti, 24 december till 7 januari, och från Skärtorsdag till Annandag påsk.
  • En medlem får ha obegränsat antal bokningar som infaller på dagar som inte infattas av ovan.
  • Avbokning och ombokning måste ske minst 24 timmar före bokningens början. I annat fall debiteras medlemmen timtaxorna på den bokade tiden, fram till tiden för 24 timmar efter avbokning.