Får man åka utomlands med bilen?

Sker resan inom Norden = ja. (Norden = Norge, Danmark, Finland, Åland, Island, Färöarna och Grönland)

Utomnordiska resor får endast ske efter godkännande av en ledamot i styrelsen.
Vid utomnordiska resor på sju dagar eller längre ska ett förskott på timkostnaden för hela den bokade perioden betalas in till föreningen.