Hur betalas medlemsavgiften? Per månad eller per år?

Medlemsavgiften betalas per år, i januari månad.