Jag har gjort ett utlägg, hur får jag igen pengarna?

Om drivmedelskortet inte fungerat och du betalt kontant eller gjort annat utlägg: skicka originalkvittot inom en månad efter inköpet till kassören via snigelpost med beskrivning av utlägget tillsammans med namn, bank och kontonummer, inklusive clearingnummer.
Kassörens namn och adress hittar du på medlemswebben.