Ooops! Jag har tappat bilnyckeln…

En borttappad eller stulen bilnyckel ersätts med kostnaden för en ny nyckel plus administrationsavgift. Det totala beloppet är 2 200 kr.